Söve Çıtalar

Çıta imalat ve uygulama

Uzuner inşaat kendi fabrikasında her model çıta üretebilmektedir. Ayrıca ürettiği ürünlerin yönetmelik esaslarına, sürece uygunluğuna ve maliyet avantajlarını kollayıp son kullanıcı yada uygulama yapan firmalara istihdam sağlamaktadır.