Söve Kat silmesi

Kat silmesi imalat ve uygulama

Uzuner inşaat kendi fabrikasında her model kat silmesi üretebilmektedir. Ayrıca ürettiği ürünlerin yönetmelik esaslarına, sürece uygunluğuna ve maliyet avantajlarını kollayıp son kullanıcı yada uygulama yapan firmalara istihdam sağlamaktadır.