Thanh Truc Nguyen, kararmış gümüş, toz boyalı s …

[ad_1] Thanh Truc Nguyen, blackened sterling silver, powdercoated steel wire mesh, 2013

Thanh Truc Nguyen, kararmış gümüş, toz boyalı çelik tel örgü, 2013

[ad_2]